trx lands termini webTRX (Total body Resistance eXericise) oz. vadba s »popolnim« odporom.

Vadba, pri kateri nam obremenitev pomeni izključno samo teža lastnega telesa, stopnjo težavnosti pa z naklonom telesa oz. položajem le-tega uravnava vadeči sam oz. po navodilih inštruktorja. Vadba odlično aktivira stabilizatorje trupa, proprioceptorje proprioceptorje (ravnotežne čutilne strukture v sklepih) in vse mišične skupine. Med vadbo potekajo sile v vseh ravninah, osvaja se kompleksna gibanja v naravnem obsegu in ozira na celotno telo – preko stabilizatorjev, v delo je vključenih veliko mišičnih skupin, kar zahteva visoko stopnjo prilagoditve organizma in je posledično energijsko/kalorično zelo potratno.

Pri izvajanju vaj na večini klasičnih fitnes naprav ni vključevanja stabilizatorjev, ni vključevanja centra za ravnotežje in ni najboljše sinergije med posameznimi mišičnimi skupinami, vsaj v takšni meri ne, kot pri vadbi s trakovi TRX.

Ti omogočajo popolno varnost saj se težavnost prilagaja s spremembo položaja telesa, brez uporabe zunanjih bremen. Predznanje prav tako ni potrebno saj so gibanja naravna, vadba pa vključuje postopen razvoj osnovnih sposobnosti: moč, vzdržljivost, ravnotežje, eksplozivnost in fleksibilnost.