Hišni red

• Vadeči se mora pred začetkom vadbe javiti na recepciji ali uporabiti sistem prijave na terminalnem sistemu,
• receptor je upravičen preveriti vadbeno kartico pred vsako vadbo vadeče stranke Konex centra (naprej KC)
• vadbene kartice ni možno hraniti v recepciji KC,
• vadnina se plača pred začetkom vadbe v KC,
• v garderobe, na športna igrišča in v vadbene prostore je dovoljen vstop samo vadečim osebam in osebju KC,
• gostom, otrokom, gledalcem in ostalim obiskovalcem ni dovoljen vstop na športna igrišča, v vadbene prostore ali garderobe KC,
• v vadbenih prostorih je prepovedana uporaba mobilnih telefonov,
• v vadbenih prostorih je prepovedana uporaba kakršnekoli steklovine (kozarci, steklenice,..),
• v vadbene prostore in gostinski lokal ni dovoljen vnos hrane in pijače,
• med vadbo v fitnesu in na vodenih vadbah je obvezna uporaba brisače,
• v vadbene prostore je vstop dovoljen samo v čisti dvoranski obutvi, ki ne pušča sledi (‘indoor non-marking shoes’) ali v natikačih za obiskovalce,
• vadeči je dolžan skrbeti za vzdrževanje reda in čistoče v vseh vadbenih prostorih KC,
• vadeči s svojim obnašanjem ne ovira ali moti ostalih vadečih
• vadeči po uporabi napravo ali igrišče za seboj očisti oz. zapusti v urejenem stanju,
• vadeči po uporabi rekvizite vsakokrat pospravi na za to predvidena mesta,
• opravljanje molitvenih obredov znotraj prostorov športnega centra ni dovoljeno,
• KC si pridržuje pravico do spremembe urnika vadb brez predhodne najave, enako določilo velja tudi za spremembo cen vadbe v KC,
• KC si pridržuje pravico spremembe lokacije vadbe z nadomestnimi primerljivimi prostori ali proporcionalno vračilo vrednosti karte v primeru predčasne zaključitve sezone vadbe,
• denarja za vplačane karte (mesečne ali sezonske) ne vračamo,
• v primeru kakršnih koli težav ali vprašanj, se vadeči obrne na osebje recepcije KC
• knjigo pritožb in pohval stranka dobi na recepciji KC. Vpis v knjigo ni omejen, omejitev velja samo za pregled knjige pritožb in pohval KC, ki je dovoljena samo pristojnim osebam KC.

• Receptor je upravičen preveriti identifikacijo stranke, ki ima poleg navedbe osebnih podatkov tudi sliko stranke/vadečega, vendar le do izteka veljavnosti karte,
• vadbena kartica ni prenosljiva in je vezana zgolj na osebo, ki je poravnala vadnino in kateri je bila izdana; če stranka kartico pozabi, se ji zaračuna izposoja nadomestne kartice po veljavnem ceniku (1,00 € za enkratni obisk),
• v kolikor se stranka ne želi identificirati ali krši hišni red KC ji receptor ni dolžan dovoliti dostop v vadbene prostore, pri tem stranka ni upravičena do povračila vplačil ali predplačil.

• Vadeči je dolžan izročiti receptorju varščino v višini po veljavnem ceniku, v naslednjih primerih:
• za izposojo posameznega rekvizita,
• za ključ garderobne omarice, v kolikor nima vadbene kartice
• vadečemu se vrne varščina ob vrnitvi nepoškodovanega rekvizita ali ključa.

• V primeru izgube ali poškodbe vadbene kartice se stranki izdela novo in zaračuna izdelavo le-te po veljavnem ceniku (5,00 € za eno kartico),
• v primeru poškodovanja in izgube garderobnega ključka, rekvizita ali ostale opreme, kar sodi v last KC, se zaračuna škoda v pavšalnem znesku, ki je v veljavi na dan dogodka (zapisana v ceniku), oziroma katerega znesek je določen ali vsaj določljiv v pravnem prometu,
• v primeru naklepnega poškodovanja, poškodovanja iz malomarnosti ali zaradi neupoštevanja pravilnika in navodil osebja, povzročene poškodbe/škode oz. stroške poškodbe/škode lahko KC vadečemu zaračuna in od njega uveljavlja celotno odškodnino, vključno z morebitnim izgubljenim prihodkom KC,
• za izgubo ali krajo osebnih in drugih predmetov KC ne odgovarja. Vadeči ali zgolj obiskovalec KC lahko za čas trajanja vadbe ali obiska KC shrani predmete pri receptorju in jih dvigne po koncu vadbe ali obiska KC. To določilo ne velja za osebna vozila ali predmete, ki presegajo velikost 0,25 m3,
• najdene predmete v KC hranimo 7 dni, po preteku navedenega roka gredo predmeti v komisijsko uničenje ali odstranitev s strani pristojne organizacije (npr. Snaga Ljubljana).

• Z izpolnitvijo vpisnega lista, s katerim se stranka včlani v KC, je obenem
podana izjava vadečega, da nima nikakršnih omejitev ali navodil s strani zdravnika in da nima drugih težav, zaradi katerih mu je fizična vadba prepovedana, omejena, oziroma da narava bolezni, poškodbe terja prilagojeno vadbo,
• osebje KC lahko odsvetuje posameznemu uporabniku storitev ali vadečemu določeno vadbo ali športno aktivnost v izjemnih primerih, ko obstaja očitna in neposredna nevarnost za zdravje ali življenje vadečega pa lahko takemu uporabniku storitev tudi prepove nadaljnjo vadbo oz. uporabo določene storitve ali infrastrukture v KC,
• v kolikor stranka podatke o zdravstvenem stanju zamolči, priredi, prikrije, pa nastanejo poškodbe in/ali poslabšanje zdravja gre le-to na njeno lastno odgovornost.

• Vadeči vadi v KC na lastno odgovornost,
• vadeči mora izvajati vadbo v KC v skladu s splošnimi pravili vadbe, določenimi za posamezno obliko vadbe,
• KC in/ali njegovi zaposleni in/ali so pogodbeniki, ki izvajajo vadbo ali pomoč pri vadbi in/ali uporabi storitev centra, ne morejo prevzeti nobene odgovornosti iz naslova poškodb, poslabšanja zdravja ali drugih negativnih posledic, ki nastanejo pri vadbi, ali kot posledica vadbe v centru in/ali uporabi storitev centra tudi v primeru, da je (so) bil (bili) seznanjen(i) z omejitvami, zdravstvenimi težavami ali posebnimi zdravniškimi navodili posameznega vadečega oz. uporabnika storitev.

• Vadeči je dolžan s temi pravili seznaniti vse svoje športne partnerje oz. goste, ki jih povabi v KC ali jim drugače upravičeno omogoči uporabo storitev KC in zagotovi, da se po njih ravnajo,
• vadeči solidarno in neomejeno odgovarjajo za vse povabljene uporabnike iz predhodnih alinej in sicer tako glede nastanka ali povzročitve škode kot tudi na način, da v kolikor temu ni tako, KC in njegovo osebje lahko in mora prepovedati nadaljnjo uporabo storitev KC.

• Za mladoletno osebo jamčijo in odgovarjajo njegovi starši ali skrbniki,
• vadba poteka izključno in samo po navodilih, ki jih poda osebje KC,
• mladoletna oseba ni upravičena do popusta pri plačilu vadnine zaradi omejene uporabe določenih rekvizitov ali prostorov,
• mladoletna oseba je dolžna upoštevati vse alineje tega pravilnika,
• osebam mlajšim od 14 let ni dovoljeno zadrževanje tako v fitnesu kot tudi v dvorani za vodene vadbe, osebe med 14. do 16. letom starosti lahko vadijo v spremstvu staršev ali trenerja,
• osebe med 16. in 18. letom starosti lahko vadijo pod pogojem, da starši izpolnijo in podpišejo vpisni list (osebno na recepciji KC).

• Osebje Konex centra lahko na podlagi tega hišnega reda z ustno utemeljitvijo prepove vadečemu vadbo in sicer bodisi posamezno vadbo oz. v primeru hujših ali ponavljajočih se kršitev (dve kršitvi ali več v obdobju 6 mesecev) vadbo tekom celotne sezone oz. do konca začete sezone, brez povrnitve stroškov ali neizrabljenih kart,
• vadeči oz. uporabnik storitve v primeru prepovedi vadbe ni upravičen do vračil vplačil, predplačil, predplačil ali drugih stroškov vadbe,
• najem vadbenih prostorov za podjetja, športne klube/društva in trenerje se ureja s pogodbo,
• KC prepoveduje najem in uporabo infrastrukture KC v obliki podnajema drugim uporabnikom KC v celoti ali delno.

V kolikor se pravilnik izobešen na oglasni tabli KC vsebinsko ne ujema s pravilnikom objavljenim na internetni strani KC, se smatra za veljavnega prvi navedeni. Vsakega novo ali ponovno vpisanega člana KC se seznani s hišnim redom KC.

KONEX CENTER SI PRIDRŽUJE PRAVICO DO PRILAGAJANJA IN SPREMEMB HIŠNEGA REDA. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PRAVIL VELJAJO TISTI DAN, KO SO IZOBEŠENA NA OGLASNI DESKI KONEX CENTRA.

UPRAVA KONEX CENTRA

LJUBLJANA, 1.3. 2021

Na naši stran uporabljamo piškotke za pravilno delovanje strani in beleženje obiskanosti strani. S strinjanjem nam dovolite uporabo piškotkov.

Privacy Settings saved!
Nastavitve zasebnosti

Ko obiščete katero koli spletno mesto, lahko v vašem brskalniku shrani ali pridobi podatke, večinoma v obliki piškotkov. Tukaj lahko nadzirate svoje osebne nastavitve piškotkov.


Piškotki, ki jih spletna stran potrebuje za normalno delovanje.
  • wordpress_gdpr_cookies_declined
  • wordpress_gdpr_cookies_allowed
  • wordpress_gdpr_allowed_services

Zavrni vse storitve
Sprejmi vse storitve